top of page
Produkt-4.jpg
  • Kjølekapasitet
    (Systemets netto kjølekapasitet under A.T.P. Forhold ved 30 °C omgivelse),

MTS 700MTS 1100MTS 1450MTS 2200MTD 1450MTD 2200

Kapasitet på motorkraft 0 °C (W)6 4506 4506 4506 4506 4506 450

Kapasitet på motorkraft -20°C (W)5 3007 8509 30010 0008 95010 750

Diesel med kapasitet for høy hastighet3 3004 5505 2005 6005 1005 500

Kapasitet på elektrisk standby ved 0 °C (W)5 3507 2008 3009 0008 0009 450

Kapasitet på elektrisk standby ved -20 °C (W)3 1004 3504 6004 7004 5004 650

Oppvarmingskapasitet

MTS 700MTS 1100MTS 1450MTS 2200MTD 1450MTD 2200

Diesel høy hastighet 18 °C/-18 °C (W)4 6804 7104 8905 2004 8905 200

Standby 18°C/-18°C (W)4 2704 3204 5304 7704 5304 770

Luftflyt
(Motordrift ved høy hastighet)

MTS 700MTS 1100MTS 1450MTS 2200MTD 1450MTD 2200

(AMCA 21085) m3/t1 1002 1002 4003 5002 3503 600

Vekt
(Inkludert batteri)

T-versjon (Standard)576 kg

Motor

ModelCT3-69TV

Displacement1123 cm3

n° of cylinders3

Vedlikeholdsintervall1000 Timer

bottom of page